www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

S 706

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: S 706

S 706 Radar, © 1972 Marconi

Rysunek 1: S 706

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 3 ± 0,15 GHz
(pasma S)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 1 000 Hz
Szerokość impulsu (τ): 12,5 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 160 kW
Moc średnia: 2 kW
Zasięg instrumentalny: 64 NM (≙ 118 km)
Rozróżnialność w odległości: 250 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 6 obr/min
MTBCF:
MTTR:

S 706

S 706 był radarem obserwacji wybrzeża w paśmie S opracowanym przez firmę Marconi.

Antena zapewniała dobrą kierunkowość i małe bocznice do 40 000 stóp (około 12 000 m). Posiadał on jednokrzywy reflektor paraboliczny oraz liniowy układ radiatorów tubowych. Zapewnia dobrą rozdzielczość z niskimi wartościami bocznymi i dużym zyskiem anteny. Antena wytwarzała wzór cosecant squared. Nadawane pole elektryczne było spolaryzowane liniowo poziomo. Wzmocnienie kompresji impulsu w odbiorniku wynosiło 20 razy, szerokość skompresowanego impulsu 0,625 µs. Radar był w stanie napędzić wiele wskaźników typu „P” o średnicy ekranu 16" (40 cm).

Źródło: