www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/MPQ-10

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/MPQ-10

Изображение 1: AN/MPQ-10

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 860 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1100 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,8 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 200 кВт
средна мощност: 180 Вт
инструментален обхват: 10 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/MPQ-10

AN/MPQ-10 и AN/MPQ-10A са леки радари, работещи в S-обхвата, предназначени за откриване на снаряди и артилерийски изстрели. Антената работи на принципа на коничното сканиране. Когато се използва в комбинация със съответното записващо и изчислително оборудване, радарът може да се използва за определяне на мястото на изстрелване и удар на снарядите.

AN/MPQ-10A (произведен от Sperry) се различава от AN/MPQ-10 (разработен от SCR) главно по вида на използвания височинен калкулатор. В AN/MPQ-10A това е електрически аналогов калкулатор, докато в AN/MPQ-10 все още се използва електромеханичен калкулатор с резолвер. Дисплеите бяха на B-скоп и J-скоп.

Този радар е наследник на SCR 584 и е разработен преди края на Втората световна война. Използван е по време на Корейската война. По-късно и двете версии са заменени с по-модерния AN/MPQ-4.

Източник: