www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SATRAPE

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

SATRAPE

SATRAPE (Système d’altimétrie tridimensionnel à poursuite électronique) е френски радиовисотомер, работещ в S-обхвата.

Първите висотомери SATRAPE са доставени и монтирани през 1978 г. Прототипът е инсталиран и пуснат в експлоатация във френската военновъздушна база в Мон дьо Марсан между 1970 и 1974 г.