www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Type 275

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Type 275

Rysunek 1: Type 275

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 3 450 … 3 614 MHz
(pasma F)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 500 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,5 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 400 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 16 NM (≙ 30 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

Type 275

Radar Typu 275 to radar kontroli ognia w paśmie F, który był używany na krążownikach i większych okrętach brytyjskiej Royal Navy.

Radar składa się z oddzielnych anten nadawczych i odbiorczych, których część bloków nadawczo-odbiorczych zamontowano w dwóch gondolach na obrotnicy z kabiną. Gondole sprzętowe są klimatyzowane. Radar działa na zasadzie Conical Scan on Receive Only, czyli specjalnej formy skanowania stożkowego. Może zmierzyć dokładną odległość, kąt boczny i kąt elewacji celu.

Ponieważ anteny nadawcze i odbiorcze zapewniają różne wzory antenowe , publikowane są różne informacje o ich szerokości połówkowej. Antena nadawcza wypromieniowuje wykres o szerokości 6° i wysokości 8,2°. Diagram anteny odbiorczej jest symetryczny o szerokości 6,8°, ale jest mimośrodowy względem diagramu nadawczego i obraca się wokół jego osi środkowej. Diagram anteny dwukierunkowej, która może być wykorzystana do wykrywania celów ma więc tylko 4,8° szerokości i 5,2° wysokości. Kąt apertury, z którego można odbierać zakłócenia przez główny płat schematu antenowego wynosi 7°.