www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 274

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Type 274

Фиг. 1: Type 274

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 3 230 … 3 340 MHz
(честотен диапазон «F»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 500 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 400 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 16 NM (≙ 30 км)
разрешаваща способност по разстояние: 80 м
точността: 100 м; 5'
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Type 274

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.