www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/FPN-32

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Мобилният вариант на AN/FPN-32, радарът за наблюдение на летища STAR, от реклама през 1954 г.

AN/FPN-32, © 1954 Laboratory For Electronics, Inc.

Изображение 1: Мобилният вариант на AN/FPN-32, радарът за наблюдение на летища STAR, от реклама през 1954 г.

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 50 mi (≙ 80 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/FPN-32

AN/FPN-32 е бил или радар за терминална зона (TAR, обозначение на производителя: S TAR), вероятно работещ в S-обхвата, с обхват 50 американски сухопътни мили, или съответстващият му аналог - радар за точен подход (PAR, обозначение на производителя: S PAR), който, съдейки по размера на вълноводите и роговите излъчватели на снимката (Изображение 2), вероятно също е работил в S-обхвата.

Въпреки това производителят, Laboratory For Electronics, Inc., не успява да реализира радарите на пазара. Това са единствените известни радари на този производител. По-късно подразделението «Радар» е поето от Бендикс.

Галерия със снимки на AN/FPN-32

Изображение 2: Радар за точен подход (обозначение на производителя: S PAR)