www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/FPN-28

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Радарна антена за търсене AN/FPN-28

Изображение 1: Радарна антена за търсене AN/FPN-28

Тактико-технически характеристики
ASRPAR
носеща честота: 2 775 … 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
9 000 … 9 180 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 200 Hz2 400 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,8 µs0,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт25 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 50 NM (≙ 92 км) 10 NM (≙ 19 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 1%120 м
широчина на лъча: 2,2°β= 57' ;ε= 33'
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 и 30 мин-1
MTBCF:
MTTR:

AN/FPN-28

AN/FPN-28 и AN/FPN-28A са радарни системи за контрол на въздушното движение, състоящи се от обзорен радар за разузнаване (ASR) и радар за точен подход (PAR).

Радарът за разузнаване работи в S-обхвата. Предназначението му е да осигурява точно определяне на местоположението на въздухоплавателно средство под страничен ъгъл и на разстояние до 50 морски мили, както и да насочва въздухоплавателното средство по предварително определен курс. Подходът към пистата може да бъде до 50 фута над точката на кацане, като се използват и двете радарни системи.

Радарът за точен подход работи в X-обхвата. Той предоставя точна информация за насочване на движението на въздухоплавателното средство в страничен и височинен ъгъл по предварително определена траектория на плъзгане до точка над пистата на летището, от която може да се извърши кацане при визуални условия.

Източник: