www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/FPN-1 (XN-2)

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Urządzenie do pomiaru wysokości jako statyczna ekspozycja w byłych koszarach Caspari w Delmenhorst pod koniec lat 60-tych.

Specyfikacja techniczna
Search
radar
Height
finder
prec.
appr.
Pasmo częstotliwości: 2 880 MHz
(pasma S)
9 150 MHz
(pasma X)
9 040 MHz
(pasma X)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 2 000 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,5 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 150 kW35 kW2×35 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 30 NM
(≙ 56 km)
20 NM
(≙ 37 km)
6 NM
(≙ 11 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 0,6°0,6°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

AN/FPN-1 (XN-2)

AN/FPN-1 (XN-2) jest systemem radarowym przeznaczonym do montażu na stałe dla kontroli ruchu lotniczego i ma zapewnić funkcjonowanie lotniska nawet w warunkach słabej widoczności.

Dostarcza on kontrolerom ruchu lotniczego dokładnych i ciągłych informacji o pozycji zbliżającego się samolotu w stosunku do określonej ścieżki schodzenia w postaci danych o kącie bocznym, zasięgu i wysokości. Informacja ta jest wyświetlana na ekranach przez jednostkę radarową jako odchylenie boczne i pionowe od optymalnej ścieżki schodzenia. Pilot zbliżającego się statku powietrznego jest informowany przez radio lotnicze o wszelkich niezbędnych korektach, które musi wprowadzić, aby pozostać na ścieżce schodzenia. Instrukcje te pozwalają na naprowadzenie pilota na wysokość 75 stóp lub mniejszą nad drogą startową i w odległości do 50 stóp od linii środkowej drogi startowej, co pozwala mu na lądowanie jak zwykle pod kontrolą wzroku.

System składa się z czterech oddzielnych radarów:

AN/FPN-1A ma podobną konstrukcję z wyjątkiem niektórych zespołów elektronicznych.