www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/TPS-21

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/TPS-21

Фиг. 1: AN/TPS-21

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9375 ±30 MHz
(честотен диапазон «I»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 600 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 6,4 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 4 … 7 кВт
средна мощност: 2 … 4 W
инструментален обхват: 18,3 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: β= 10° ;ε= 3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 1,5 min-1
MTBCF:
MTTR:

AN/TPS-21

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.