www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AR-3D (Type 94 radar)

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AR-3D
(© The Decca Legacy)

Фиг. 1: AR-3D
The Decca Legacy)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 915 … 3 055 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите: 4 000 µs
честота на повторение на импулсите: 250 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 36 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1,1 мВт
средна мощност: 10 кВт
инструментален обхват: 260 NM (≙ 480 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: β= 1°; ε= 2°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 мин⁻¹
MTBCF:
MTTR:

AR-3D (Type 94 radar)

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.