www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ACR 6

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: ACR Mark 6
(Source: atchistory.wordpress.com]

Фиг. 1: ACR Mark 6
(Source: atc history)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
(λ = 10 cm)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

ACR 6

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.