www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

P-20 «Periskop»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: P-20 «Periskop»

Фиг. 1: P-20 «Periskop»

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 5 × >0,5 мВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние: 400 м
точността: ±0,5°; ±500 м
диаграма на насоченост от антената: 1,3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

P-20 «Periskop»

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.