www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Type 277

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Antenne AUK des Type 277P Radars

Obrázek 1: Antenne AUK des Type 277P Radars

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2 940 … 3 060 MHz
(S-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 500 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,7 nebo 1,9 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 400 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 4,5°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

Type 277

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!