www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

P-70 Lena-M

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: P-70

Фиг. 1: P-70

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «VHF»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 70 и 140 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 50 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2 × 65 мВт
средна мощност: 2 × 10 кВт
инструментален обхват: 2 300 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 650 m, 0,7°
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

P-70 Lena-M

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.