www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Type 960

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Typ 960, antena AQB z anteną ASS interrogatora identyfikacyjnego Typ 242.

Rysunek 1: Typ 960, antena AQB z anteną ASS interrogatora identyfikacyjnego Typ 242.

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 86 … 90 MHz
(pasma VHF)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 250 Hz
Szerokość impulsu (τ): 5 and 15 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 450 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 175 NM (≙ 324 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 35°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 0 … 7 obr/min
MTBCF:
MTTR:

Type 960

Radar Typu 960 był radarem wczesnego ostrzegania pracującym w paśmie VHF, instalowanym na okrętach wielkości krążownika i wyżej. Zastąpił on starszy radar Typu 281.