www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Type 960

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Type 960, on top the aerial ASS of the Interrogator Type 242

Obrázek 1: Type 960, Antenne AQB mit der Antenne ASS des Kennungsgerätes Type 242

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 86 … 90 MHz
(VHF-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 250 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 5 and 15 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 450 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 175 NM (≙ 324 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 35°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 0 … 7 ot/min
MTBCF:
MTTR:

Type 960

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!