www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 960

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Type 960, on top the aerial ASS of the Interrogator Type 242

Фиг. 1: Type 960, on top the aerial ASS of the Interrogator Type 242

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 86 … 90 MHz
(честотен диапазон «VHF»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 250 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 5 и 15 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 450 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 175 NM (≙ 324 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 35°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 0 … 7 min-1
MTBCF:
MTTR:

Type 960

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.