www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Type 291

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Type 291

Rysunek 1: Type 291

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 214 MHz
(pasma VHF)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 500 Hz
Szerokość impulsu (τ): 1,1 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 100 kW
Moc średnia: 55 W
Zasięg instrumentalny: 35 NM (≙ 65 km)
Rozróżnialność w odległości: 180 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 40°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

Type 291

Radar Typu 291 był radarem wczesnego ostrzegania działającym w paśmie VHF i wszedł do eksploatacji pod koniec 1941 roku. Był szeroko stosowany na mniejszych statkach podczas II wojny światowej. Antena nadal była obracana ręcznie za pomocą korby.