www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 291

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Type 291

Фиг. 1: Type 291

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 214 MHz
(честотен диапазон «VHF»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 500 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 100 кВт
средна мощност: 55 W
инструментален обхват: 35 NM (≙ 65 км)
разрешаваща способност по разстояние: 180 m
точността:
диаграма на насоченост от антената: 40°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Type 291

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.