www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 268

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Type 268

Фиг. 1: Type 268

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 320 … 9 475 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 500 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,75 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 30 кВт
средна мощност: 15 Вт
инструментален обхват: 30 NM (≙ 55 км)
разрешаваща способност по разстояние: 100 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 2,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 22 мин-1
MTBCF:
MTTR:

Type 268

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.