www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Type 40

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne
Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: pasma X
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 20 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 120 NM (≙ 222 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 1,2°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

Type 40

Type 40 był radarem meteorologicznym pasma X do ostrzegania przed burzami, używanym głównie w tropikach.

Była to tzw. antena „podwójny ser“ o szerokości ok. 120 cm i szerokości pionowej charakterystyki anteny 21°. Górny reflektor z tubowym promiennikiem pracował jako antena nadawcza, dolne połączenie jako antena odbiorcza. Nadajnik, odbiornik, modulator i ich zasilanie znajdowały się bezpośrednio pod anteną i obracały się wraz z nią. Urządzeniem obserwacyjnym był wskaźnik typu „P” z 12-calowym kineskopem o długiej persystencji.

Wskaźnik mógłby być połączony z kamerą telewizyjną, dzięki czemu obraz z radaru mógłby być przekazywany do bardziej oddalonych stanowisk pracy jak film telewizyjny.