www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

MRK-1 «Шквал-2»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: MRK-1 «Шквал-2»

Изображение 1: MRK-1 «Шквал-2»

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 770 … 1 790 MHz
(L-band)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 457 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 или 1,1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 10 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 300 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 30 m; 7,2°
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

MRK-1 «Шквал-2»

МРК-1 «Шквал-2» (Метеорологический Радиотехнический Комплекс «Шквал-2», индекс 1Б27) е метеорологичен радар, работещ в горната част на L-обхвата за наблюдение и проследяване на радиосонди. Антената използва принципа на конично сканиране. Високата честота се подава към антената с помощта на настроени твърди коаксиални линии (вж. фиг. 2).

Радарът е разположен на три камиона - един УРАЛ-375 и два ГАЗ-66. Използват се малки стандартизирани радиосонди.

На базата на този радар е разработена стационарна версия за комплектуване на хидрометеорологичните станции на Федералната служба по хидрометеорология и мониторинг на околната среда на Русия. Стационарната версия получи обозначението AVK-1 «Титан» (Аэрологический Вычислительный Комплекс -1).

Галерия със снимки на радара MRK-1 «Шквал-2»

Figure 2: Настроените коаксиални линии.