www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AWS-1

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AWS-1

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 3 100 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 700 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 650 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 75 NM (≙ 139 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 min-1
MTBCF:
MTTR:

AWS-1

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.