www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SR

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Figure 1: SR antenna

Фиг. 1: SR antenna

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 175 … 225 MHz
(честотен диапазон «VHF»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 60 или 200 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1; 4 или 20 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 300 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 200 mi (≙ 320 км)
разрешаваща способност по разстояние: 150 м
точността: ±90 м; ±2°
диаграма на насоченост от антената: 20°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 1¼ или 7 мин-1
MTBCF:
MTTR:

SR

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.