www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ST1802

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: ST1803

Фиг. 1: ST1803

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 8.6 … 9.5 GHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 50 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 40 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 20 мин-1
MTBCF:
MTTR:

ST1802

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.