www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

HR-76

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Figure 1: HR-76

Фиг. 1: HR-76 in 1980

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «I»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 000 … 3 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,25; 0,5 или 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 250 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 40 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 2,7º
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

HR-76

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.