www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

HR-76

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Figure 1: HR-76

Изображение 1: HR-76 in 1980

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «I»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 000 … 3 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,25; 0,5 или 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 250 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 40 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 2,7º
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

HR-76

HR-76 (понякога само R-76) е радар за управление на огъня, работещ в честотен диапазон I, който може да търси и проследява цели. Може да се монтира както на малки моторни лодки, така и на по-големи плавателни съдове.

Радарът се състои от антена с въртящ се панел, предавател, двуканален приемник, компютърно управляван процесор за радарни сигнали и прицелни устройства с контролен панел. Антената е лека антена на Касегрейн с диаметър 1 m, захранвана от моноимпулсен рупор. Предавателят и модулаторът все още са оборудвани с вакуумни лампи и позволяват предаването на импулси с различна дължина при разместени честоти на повторение на импулсите.