www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Cossor CR 21

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Das Cossor CR 787 Radar, ehemals auf dem Tower vom Flugplatz Belgrad genutzt, jetzt Museumsexponat
(© Aeronautical Museum-Belgrad)

Obrázek 1: Das Cossor CR 787 Radar, ehemals auf dem Tower vom Flugplatz Belgrad genutzt, jetzt Museumsexponat
Aeronautical Museum-Belgrad)

Hlavní parametry radaru
CR 21CR 787
Frekvenční pásmo: 2 940 … 2 980 MHz (S-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 770 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 500 kW
Průměrný výkon: 385 W
Přístrojový dosah radaru: 70 NM
(≙ 130 km)
100 NM
(≙ 185 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 1,4°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 12 nebo 20 min⁻¹12 ot/min
MTBCF:
MTTR:

Cossor CR 21

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!