www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Cossor CR 21

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Cossor CR 787 radar, formerly used on the top of the tower of the Airport “Beograd”
(© Aeronautical Museum-Belgrad)

Фиг. 1: Cossor CR 787 radar, formerly used on the top of the tower of the Airport “Beograd”
Aeronautical Museum-Belgrad)

Тактико-технически характеристики
SR 21SR 787
носеща честота: 2 940 … 2 980 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 770 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност: 385 Вт
инструментален обхват: 70 NM
(≙ 130 km)
100 NM
(≙ 185 km)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 или 20 мин-112 мин-1
MTBCF:
MTTR:

Cossor CR 21

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.