www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/TPN-19

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/TPN-19 RAPCON na amerykańskim lotnisku w Spangdahlem (Niemcy, koniec lat 90.)

Rysunek 1: AN/TPN-19 RAPCON na amerykańskim lotnisku w Spangdahlem (Niemcy, koniec lat 90.)

AN/TPN-19

AN/TPN-19 jest rozmieszczonym systemem kontroli ruchu lotniczego składającym się z radaru nadzoru lotniska (AN/TPN-24), radaru precyzyjnego podejścia (AN/TPN-25) oraz centrum kontroli podejścia w dwóch kontenerach (OK 235 i 236). System może być skonfigurowany jako naziemny radar podejścia lub jako kompletne radarowe centrum kontroli lotów dla strefy kontroli lotniska. Jako centrum kontroli zbliżania ustawione są trzy stanowiska urządzeń wizualnych. Dzięki modułowej konstrukcji montażowej w radarowym centrum kontroli lotów można ustawić do siedmiu stanowisk z wyświetlaczami wizualnymi. Wszystkie jednostki wyświetlające obraz wykorzystują podwójny tryb pracy i mogą wyświetlać zarówno obraz radaru panoramicznego, jak i obraz radaru podejścia.