www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/TPN-19

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/TPN-19 RAPCON на американското летище в Шпангдалем (Германия, края на 90-те години)

Изображение 1: AN/TPN-19 RAPCON на американското летище в Шпангдалем (Германия, края на 90-те години)

AN/TPN-19

AN/TPN-19 е разгърната система за контрол на въздушното движение, състояща се от радар за наблюдение на летището (AN/TPN-24), радар за точен подход (AN/TPN-25) и център за контрол на подхода в два контейнера (OK 235 и 236). Системата може да бъде конфигурирана като радар за заход за кацане на земята или като цялостен радарен център за управление на полетите в зоната за контрол на летище. Като център за контрол на подхода са създадени три работни станции за визуално оборудване. Благодарение на модулния дизайн в центъра за управление на полетите на радара могат да бъдат инсталирани до седем работни станции за визуално показване. Всички визуални дисплеи използват двоен режим на работа и могат да показват както панорамното радарно изображение, така и радарното изображение за приближаване.