www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/TPQ-11

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/TPQ-11

Rysunek 1: AN/TPQ-11

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 34,5 … 35,2 GHz
(pasma Ka)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 1 000 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,5 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 80 … 120 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny:
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPQ-11

AN/TPQ-11 był specjalnym radarem meteorologicznym pracującym w paśmie Ka, służącym do pomiaru wysokości chmur. AN/TPQ-11 dokonywał pomiarów podstawy chmur, gęstości chmur i szczytu chmur bezpośrednio nad radarem. Był on w stanie mierzyć wysokość chmur od 150 do 18 300 m.

Radar wykorzystywał osobne anteny nadawcze i odbiorcze, każda o średnicy 2,1 m. Anteną nadawczą była antena paraboliczna zasilana promiennikiem tubowym połączonym bezpośrednio z nadajnikiem poprzez falowód. Antena nadawcza była zamknięta okrągłą osłoną z materiału pochłaniającego, która tłumiła boczne płaty i zapobiegała echom od celów stałych. Nadajnik wykorzystywał magnetron do generowania wysokich częstotliwości. Wyniki pomiarów były wyświetlane na zmodyfikowanym wskaźnik typu „A” i dokumentowane na ciągłym pasku papieru.