www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/TPQ-11

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/TPQ-11

Изображение 1: AN/TPQ-11

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 34,5 … 35,2 GHz
(честотен диапазон «Ka»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 80 … 120 кВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPQ-11

AN/TPQ-11 е специален метеорологичен радар, работещ в Ka-обхвата за измерване на височината на облаците. AN/TPQ-11 извършваше измервания на основата на облака, плътността на облака и върха на облака директно над радара. Той можеше да измерва височината на облаците между 150 и 18 300 м.

Радарът използва отделни предавателни и приемни антени с диаметър 2,1 м всяка. Предавателната антена е параболична антена, захранвана от рупорен радиатор, свързан директно с предавателя чрез вълновод. Излъчващата антена е оградена с кръгъл щит от абсорбиращ материал, който отслабва страничните лобове и предотвратява ехото от неподвижни цели. Предавателят използва магнетрон за генериране на висока честота. Резултатите от измерванията бяха показани на модифициран А-скоп и документирани на непрекъсната хартиена лента.