www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 85

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Type 85

Фиг. 1: Type 85

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 250 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 10 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 8 МВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Type 85

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.