www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 13 CMH

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Тип 13 CMH в Малта по време на Втората световна война,
заснет от неизвестен френски войник.

Изображение 1: Тип 13 CMH в Малта по време на Втората световна война,
заснет от неизвестен френски войник.

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 500 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,6 или 1,9 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: β= 7,5° ; ε= 1,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Type 13 CMH

Тип 13 CMH (CentriMetric Heightfinder) е радиовисотомер, работещ в S-обхвата. Това е първият радар със сантиметрични вълни на Кралските британски военновъздушни сили и е разработен, за да подобри измерването на височината на целите за управлението на изтребителите.

Прототипът използва две така наречени «антени от вида на кашкавал» (наречени така, защото приличат на нарязано колело кашкавал) с обща апертура около 6,1 × 1 м, които са монтирани вертикално. Всеки от тях се захранва от рупорния радиатор с отвор само в равнината H. Много малката вертикална ширина на диаграмата на насоченост на антената е 1,5°, която се завърта от ъгъл -1° до 20° около 6 пъти в минута. Хоризонталната ширина е 7,5°. Устройствата за наблюдение са били до 5 Е-скопа, с показване на разстоянието и ъгъла на височина.. Целевата височина се отчита с помощта на номограма.

Разработката на Type 13 CMH започва през 1942 г., а серийното производство започва през март 1943 г. Извършени са няколко модернизации. Type 13 Mk II е готов за употреба през пролетта на 1944 г. Всички типове 13 Mk III и IV са със сходна конструкция. Type 13 Mk V получава значително подобрена антена: вертикално монтиран параболичен рефлектор с една извивка и линейно захранване през вълноводно-процепна антенна решетка.

Галерия със снимки на Type 13 CMH

Изображение 2: Тип 13 Mk V в Aurich/Brockzetel