www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

S 609

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: S 609

Изображение 1: S 609

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 415 … 9 475 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 360 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 70 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 200 NM (≙ 370 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 1%
широчина на лъча: 1,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 13 мин-1
MTBCF:
MTTR:

S 609

S 609 беше евтин метеорологичен радар на Marconi, работещ в честотната лента X.

Антената използваше симетрична параболична антена с диаметър 1,8 m, която се захранваше от т.нар. кутлер-фийд. Предавателят използваше магнетрон за генериране на предавателната мощност. Цялата електроника на предавателя и приемника е разположена на въртящата се маса на радара, което значително опростява монтажа. Устройствата за наблюдение могат да се управляват дистанционно на разстояние до 300 метра. Могат да се свържат до три индикатори за кръгов обзор, всеки от които има катодно-лъчева тръба с диаметър 30,5 cm.