www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

S 239

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: S 239

Изображение 1: S 239

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 3 000 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 160 … 550 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: > 900 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 110 NM (≙ 200 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

S 239

S 239, предлаган от компанията Marconi, е радиовисотомер с голям обхват, работещ в S-обхвата и с голяма предавателна мощност. Радарът е предназначен за стационарна работа и е трябвало да бъде съчетан с радар за разузнаване с голям обсег на действие. Антената беше монтирана на покрива на малка къща, в която се намираха предавателят, приемникът и някои допълнителни устройства.

Антената се състоеше от вертикално монтиран параболичен рефлектор с линейно захранване вълноводно-процепна антенна решетка. Тя образува диаграма на насоченост на антената, подобна на опашка на бобър, с вертикален ъгъл от 1° и хоризонтален ъгъл от 5°. Антената «кимаше» около 10 пъти в минута, като се движеше под ъгъл от -1° до 25° (спрямо линията на хоризонта).

Този радар е сглобен от съществуващи възли на други радари, но не намира широко приложение. В шведските военновъздушни сили този радар получава името PH-13.