www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

S 613

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: S 613 (Marconi) в бившата югославска армия, на заден план: обзорна РЛС S 600 © www.mycity.rs, CC-BY-SA 2.0

Изображение 1: S 613 (Marconi) в бившата югославска армия, на заден план: обзорна РЛС S 600.
© www.mycity.rs (CC-BY-SA 2.0)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5,3 … 5,4 GHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 300 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1 мВт
средна мощност:
инструментален обхват: 150 NM (≙ 280 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

S 613

S 613 е радиовисотомер, работещ в C-обхвата, разработен от Marconi в края на 60-те години на миналия век. Предавателят беше самовъзбуждащ се магнетрон.

Тези радиовисотомери се използваха в комбинация с обзорен радар S 600. Но той може да работи и самостоятелно.