www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

S 613

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: S 613 (Marconi) used by the former Yugoslavian Army, in the background: the S 600 radar, © www.mycity.rs, CC-BY-SA 2.0

Фиг. 1: S 613 (Marconi) used by the former Yugoslavian Army, in the background: the S 600 radar
© www.mycity.rs (CC-BY-SA 2.0)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5,3 … 5,4 GHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 300 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 1 мВт
средна мощност:
инструментален обхват: 150 NM (≙ 280 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

S 613

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.