www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

S 600 series (Marconi)

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: S 600 (Marconi) used by the former Yugoslavian Army, in the background: the heightfinder S 613, © www.mycity.rs, CC-BY-SA 2.0

Фиг. 1: S 600 (Marconi) used by the former Yugoslavian Army, in the background: the heightfinder S 613
© www.mycity.rs (CC-BY-SA 2.0)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 590 … 610 MHz
(честотен диапазон «UHF»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 600 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 3,2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 220 NM (≙ 410 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 7.5 или 10 мин⁻¹
MTBCF:
MTTR:

S 600 series (Marconi)

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.