www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPN-13

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Antenna AS-601/SPN-13

Фиг. 1: Antenna AS-601/SPN-13

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 3 070 и 9 375 MHz
(честотен диапазон «S» и «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 200 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 50 NM (≙ 92 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 10 мин-1
MTBCF:
MTTR:

AN/SPN-13

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.