www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ASDE-3

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: ASDE-3

Фиг. 1: ASDE-3 Tower with Rotodome

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 15,7 … 16,2 GHz
(честотен диапазон «Ku»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 13, 16 или 20 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 36 ns
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 10 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 18 000 Фут (≙ 5 500 м)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 0,25°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 62 min-1
MTBCF:
MTTR:

ASDE-3

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.