www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ARSR-1, -2

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Figure 1: Type 7172 antenna, ARSR-1

Figure 1: Type 7172 antenna, ARSR-1

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 215 … 1 350 MHz
(честотен диапазон «L»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 360 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 4 МВт
средна мощност: 2,9 кВт
инструментален обхват: 200 NM (≙ 370 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,2°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 мин⁻¹
MTBCF:
MTTR:

ARSR-1, -2

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.