www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Type 293

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Type 293
© 2004 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Obrázek 1: Type 293Q (2004, DD "Caesar" Klasse)
© 2004 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: S-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 500 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,7 und 1,9 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 500 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 25 NM (≙ 46 km)
Rozlišení rozsahu: 110 nebo 300 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 5, 10 nebo 15 ot/min
MTBCF:
MTTR:

Type 293

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!