www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 293

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Type 293
© 2004 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Фиг. 1: Type 293Q (2004, DD "Caesar" Klasse)
© 2004 Jörg Waterstraat, (www.kriegsschiffe.eu)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 500 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,7 и 1,9 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 25 NM (≙ 46 км)
разрешаваща способност по разстояние: 110 или 300 м
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 5, 10 или 15 мин-1
MTBCF:
MTTR:

Type 293

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.