www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

AN/TPS-68

Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken
Specificaties
Frequentie: C-band
Pulsherhalingstijd (PRT):
Pulsherhalingsfrequentie (PRF): 375 Hz
Pulsduur (τ): 2 µs
Ontvangsttijd:
Dode tijd:
Piekvermogen: 165 kW
Gemiddeld vermogen:
Instrumented Range: 200 NM (≙ 370 km)
Afstandsresolutie:
Nauwkeurigheidsgraad:
Bundelbreedte:
hits per scan:
Rotatiesnelheid:
MTBCF:
MTTR:

AN/TPS-68

De AN/TPS-68 was een tactische weerradar die werkte op een golflengte van 5,4 cm in de C-band.

De symmetrische paraboolreflector had een diameter van 2 m en bereikte een antenneversterking van 38 dBi. De nauwkeurigheid van de positionering van de antenne bedroeg ±0,5°. Met een ruisgetal van 12 dB bereikte de ontvanger een gevoeligheid van nominaal -104 dBm. De bandbreedte werd gespecificeerd op 3,2 MHz. De radar maakte gebruik van een PPI-scope met een maximaal bereik van 200 NM (≙ 370 km) en een RHI-scope met een maximaal bereik van 100 NM (≙ 185 km). Een in de handel verkrijgbare oscilloscoop werd gebruikt als A-scope.

De ontwikkeling van deze radar begon in mei 1976 en het eerste prototype werd in september 1977 afgeleverd. Er waren zes radars gepland, maar het programma liep vast vanwege vele problemen, waarvan de belangrijkste de schuilplaats was, die luchttransportabel moest zijn. Maar de elektronica vergde ook te veel onderhoud. De eerste twee voltooide radars werden geleverd aan Tinker AFB in Oklahoma City. Hun operationele gereedheid werd pas op 2 augustus 1982 gemeld. Tegen die tijd waren veel van de nieuwe generatie NEXRAD weerradars geleverd. Het AN/TPS-68-programma werd derhalve 10 jaar na de invoering ervan stopgezet.