www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AN/FPS-77

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AN/FPS-77 Antennengruppe

Obrázek 1: AN/FPS-77 Antennengruppe

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 5 450 … 5 650 MHz
(C-Band)
Doba opakování impulsu (PRT): 3 086 µs
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 324 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 2 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 300 kW
Průměrný výkon: 200 W
Přístrojový dosah radaru: 200 NM (≙ 370 km)
Rozlišení rozsahu: 300 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 1,68°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 0 … 5 … 8 ot/min
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-77

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!