www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/FPS-77

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/FPS-77 antenna group

Фиг. 1: AN/FPS-77 antenna group

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 450 … 5 650 MHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите: 3 086 µs
честота на повторение на импулсите: 324 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 300 кВт
средна мощност: 200 W
инструментален обхват: 200 NM (≙ 370 км)
разрешаваща способност по разстояние: 300 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,68°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 0 … 5 … 8 min-1
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-77

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.