www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPS-58

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/SPS-58

Фиг. 1: AN/SPS-58

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 215 … 1 365 MHz
(честотен диапазон «L»)
период на импулсите: 435 или 328 µs
честота на повторение на импулсите: 2 290 или 3 050 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 12 кВт
средна мощност: 200 Вт
инструментален обхват: 25 NM (≙ 46 км)
разрешаваща способност по разстояние: 750 м
точността: ± 185 м; ± 0,5°
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-58

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.