www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

S 303 (Marconi)

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: S 303 (Marconi)

Obrázek 1: S 303 (Marconi)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: S + L-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 100 NM (≙ 185 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

S 303 (Marconi)

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!