www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/FPS-26

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/FPS-26

Фиг. 1: AN/FPS-26 in

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 400 … 5 900 MHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите: 3000 … 3045 µs
честота на повторение на импулсите: 333 … 328 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 4,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2 × 2,5 МВт
средна мощност:
инструментален обхват: 240 NM (≙ 450 к)
разрешаваща способност по разстояние: 700 м
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-26

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.