www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/FPS-26

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/FPS-26

Изображение 1: AN/FPS-26 in

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 400 … 5 900 MHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите: 3000 … 3045 µs
честота на повторение на импулсите: 333 … 328 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 4,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2 × 2,5 МВт
средна мощност:
инструментален обхват: 240 NM (≙ 450 к)
разрешаваща способност по разстояние: 700 м
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-26

Радарът AAN/FPS-26 е двуканален висотомер в C-обхвата, използван в инвентара на Северноамериканското командване по отбрана. Предавателят използва клистрон тип SAC 42A. Радарът се доставя на войските от 1960 г.

Модернизацията на AN/FPS-26A е с подобен дизайн, но е снабдена с по-добри характеристики за защита от смущения.