www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Type 408C

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Type 408C

Rysunek 1: Type 408C

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 100 … 120 MHz (low band)
150 … 180 MHz (high band)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 200 Hz
Szerokość impulsu (τ): 10 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 800 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 600 km
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 12° (low band)
8° (high band)
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 6 Obr./min
MTBCF:
MTTR:

Type 408C

Radar Type 408Cjest systemem wczesnego ostrzegania obrony powietrznej dalekiego zasięgu działającym w paśmie VHF. Antena składa się z dwóch diametralnie pracujących pól dipolowych 6 × 14 m o polaryzacji poziomej, co pozwala na jednoczesną pracę w zakresie wysokich i niskich częstotliwości. Przy tych niskich częstotliwościach środki stealth nowoczesnych samolotów bojowych są nieskuteczne. Przeciwnie, rezonans części samolotu o długości równej połowie długości fali (λ/2 jest w zakresie od 1 do 1,5 metra) dodatkowo wzmacnia sygnały echa.

Radar jest mobilny, jego zespoły rozmieszczone są łącznie na 4 pojazdach z przyczepami.